16054_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16054
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2010-01-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 2 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 2 i 2010 var eksportprisen for fersk laks 28,17 kr/kg, ein nedgang på 5,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 10 808 tonn, ein nedgang på 2,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 067 tonn.

I veke 2 blei det eksportert 674 tonn frosen laks og prisen var 32,08 kr/kg.

Veke 02 2010
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
02 10 808 28,17 674 32,08
         
01 11 067 29,82 456 32,54
53 7 552 30,88 388 32,82
52 8 265 30,68 425 32,63
51 17 766 28,95 1 002 32,49
50 16 657 28,48 1 685 31,98
49 15 027 27,69 1 221 31,60
48 14 963 28,55 988 31,35
47 14 181 28,20 1 403 31,88
46 12 702 28,52 922 33,87