16064_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16064
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-12-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 50 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 50 2009 var eksportprisen for fersk laks 28,48 kr/kg, ein oppgang på 2,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 16 657 tonn, ein oppgang på 10,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 027 tonn.

I veke 50 blei det eksportert 1 685 tonn frosen laks, og prisen var 31,98 kr/kg.

Veke 50 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
50 16 657 28,48 1 685 31,98
         
49 15 027 27,69 1 221 31,60
48 14 963 28,55 988 31,35
47 14 181 28,20 1 403 31,88
46 12 702 28,52 922 33,87
45 11 732 27,72 1 397 32,85
44 12 408 27,51 1 153 32,08
43 12 351 26,07 1 078 32,20
42 12 246 26,81 1 038 33,34
41 12 257 27,90 1 082 33,75