16066_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16066
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-12-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 49 2009 var eksportprisen for fersk laks 27,69 kr/kg, ein nedgang på 3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 15 027 tonn, ein oppgang på 0,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 963 tonn.

I veke 49 blei det eksportert 1 221 tonn frosen laks, og prisen var 31,60 kr/kg.

Veke 49 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
49 15 027 27,69 1 221 31,60
         
48 14 963 28,55 988 31,35
47 14 181 28,20 1 403 31,88
46 12 702 28,52 922 33,87
45 11 732 27,72 1 397 32,85
44 12 408 27,51 1 153 32,08
43 12 351 26,07 1 078 32,20
42 12 246 26,81 1 038 33,34
41 12 257 27,90 1 082 33,75
40 12 325 28,47 1 024 34,66