16074_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16074
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-11-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 45 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 45 2009 var eksportprisen for fersk laks 27,72 kr/kg, ein oppgang på 0,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 45 enda på 11 732 tonn, ein nedgang på 5,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 408 tonn.

I veke 45 blei det eksportert 1 397 tonn frosen laks og prisen var 32,85 kr/kg.

Veke 45 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
45 11 732 27,72 1 397 32,85
         
44 12 408 27,51 1 153 32,08
43 12 351 26,07 1 078 32,20
42 12 246 26,81 1 038 33,34
41 12 257 27,90 1 082 33,75
40 12 325 28,47 1 024 34,66
39 12 990 28,31 1 028 33,44
38 10 904 29,76 655 35,14
37 12 080 30,91 1 025 34,14
36 11 090 29,83 1 038 33,81