16080_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16080
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 42 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 42 2009 var eksportprisen for fersk laks 26,81 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 12 246 tonn, ein nedgang på berre 0,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 257 tonn.

I veke 42 blei det eksportert 1 038 tonn frosen laks og prisen var 33,34 kr/kg.

Veke 42 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
42 12 246 26,81 1 038 33,34
         
41 12 257 27,90 1 082 33,75
40 12 325 28,47 1 024 34,66
39 12 990 28,31 1 028 33,44
38 10 904 29,76 655 35,14
37 12 080 30,91 1 025 34,14
36 11 090 29,83 1 038 33,81
35 11 458 29,10 986 35,12
34 10 898 30,32 787 35,33
33 10 821 30,44 663 34,12