16086_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16086
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-09-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I perioden 19. september til 21. september var det stopp i EDI-trafikken hos en av underleverandørene av teletjenester som benyttes ved tolldeklarering. Stoppen oppsto lørdag kl 03.00, og ble ikke løst før mandag morgen ca. kl 09.30. Som en følge av dette ble deklarasjoner sendt fra deklaranter som benyttet denne leverandøren i dette tidsrommet ikke behandlet i TVINN (Tollvesenets elektroniske fortollingssystem) før mandag morgen.

Dette medførte at disse deklarasjonene først kom med i uke 39. Av den grunn blir kvantumstallene noe for høye.

Vi har derfor valgt å ikke presentere tekst med endringstall.

Veke 39 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
39 12 990 28,31 1 028 33,44
         
38 10 904 29,76 655 35,14
37 12 080 30,91 1 025 34,14
36 11 090 29,83 1 038 33,81
35 11 458 29,10 986 35,12
34 10 898 30,32 787 35,33
33 10 821 30,44 663 34,12
32 10 678 31,32 474 35,70
31 9 966 34,21 395 37,76
30 9 717 37,97 452 35,97