16090_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16090
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-09-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 37 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 37 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,91 kr/kg, ein oppgang på 3,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 37 enda på 12 080 tonn, ein oppgang på 8,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 11 090 tonn.

I veke 37 blei det eksportert 1 025 tonn frosen laks og prisen var 34,14 kr/kg.

Veke 37 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
37 12 080 30,91 1 025 34,14
         
36 11 090 29,83 1 038 33,81
35 11 458 29,10 986 35,12
34 10 898 30,32 787 35,33
33 10 821 30,44 663 34,12
32 10 678 31,32 474 35,70
31 9 966 34,21 395 37,76
30 9 717 37,97 452 35,97
29 9 538 38,36 396 37,06
28 9 215 36,65 431 36,49