16096_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16096
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-08-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 34 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,32 kr/kg, ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 10 898 tonn, ein oppgang på 0,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 821 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 787 tonn frosen laks og prisen var 35,33 kr/kg.

Veke 34 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
34 10 898 30,32 787 35,33
         
33 10 821 30,44 663 34,12
32 10 678 31,32 474 35,70
31 9 966 34,21 395 37,76
30 9 717 37,97 452 35,97
29 9 538 38,36 396 37,06
28 9 215 36,65 431 36,49
27 10 580 36,10 499 37,24
26 10 779 35,73 427 34,49
25 11 039 36,76 458 35,24