16104_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16104
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-07-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 30 2009 var eksportprisen for fersk laks 37,97 kr/kg, ein nedgang på 1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 9 717 tonn, ein oppgang på 1,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 9 538 tonn.

I veke 30 blei det eksportert 452 tonn frosen laks og prisen var 35,97 kr/kg.

Veke 30 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
30 9 717 37,97 452 35,97
         
29 9 538 38,36 396 37,06
28 9 215 36,65 431 36,49
27 10 580 36,10 499 37,24
26 10 779 35,73 427 34,49
25 11 039 36,76 458 35,24
24 10 301 35,03 604 35,36
23 9 428 33,15 446 35,91
22 11 275 35,55 506 35,87
21 10 244 37,34 332 33,08