16106_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16106
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-07-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 29 2009 var eksportprisen for fersk laks 38,36 kr/kg, ein oppgang på 4,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 9 538 tonn, ein oppgang på 3,5 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 215 tonn.

I veke 29 blei det eksportert 396 tonn frosen laks og prisen var 37,06 kr/kg.

Veke 29 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
29 9 538 38,36 396 37,06
         
28 9 215 36,65 431 36,49
27 10 580 36,10 499 37,24
26 10 779 35,73 427 34,49
25 11 039 36,76 458 35,24
24 10 301 35,03 604 35,36
23 9 428 33,15 446 35,91
22 11 275 35,55 506 35,87
21 10 244 37,34 332 33,08
20 10 061 34,16 427 33,39