16120_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16120
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-06-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 22 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,55 kr/kg, ein nedgang på 4,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 11 275 tonn, ei auke på 10,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 244 tonn.

I veke 22 blei det eksportert 506 tonn frosen laks og prisen var 35,87 kr/kg.

Veke 22 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
22 11 275 35,55 506 35,87
         
21 10 244 37,34 332 33,08
20 10 061 34,16 427 33,39
19 10 890 33,70 347 34,81
18 9 588 32,62 492 31,31
17 11 134 31,56 595 30,80
16 9 269 32,40 371 30,20
15 7 742 33,70 507 29,38
14 12 375 30,05 742 29,50
13 10 545 30,10 638 31,95