16124_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16124
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-05-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 20 2009 var eksportprisen for fersk laks 34,16 kr/kg, ei oppgang på 1,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 10 061 tonn, ein nedgang på 7,6 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 890 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 427 tonn frosen laks og prisen var 33,39 kr/kg.

Veke 20 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
20 10 061 34,16 427 33,39
         
19 10 890 33,70 347 34,81
18 9 588 32,62 492 31,31
17 11 134 31,56 595 30,80
16 9 269 32,40 371 30,20
15 7 742 33,70 507 29,38
14 12 375 30,05 742 29,50
13 10 545 30,10 638 31,95
12 10 646 31,28 476 31,47
11 10 794 30,94 875 30,46