16126_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16126
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-05-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 19 2009 var eksportprisen for fersk laks 33,70 kr/kg, ei oppgang på 3,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 10 890 tonn, ei auke på 13,6 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 588 tonn.

I veke 19 blei det eksportert 347 tonn frosen laks og prisen var 34,81 kr/kg.

Veke 19 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
19 10 890 33,70 347 34,81
         
18 9 588 32,62 492 31,31
17 11 134 31,56 595 30,80
16 9 269 32,40 371 30,20
15 7 742 33,70 507 29,38
14 12 375 30,05 742 29,50
13 10 545 30,10 638 31,95
12 10 646 31,28 476 31,47
11 10 794 30,94 875 30,46
10 10 225 29,08 658 29,63