16132_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16132
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-04-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 16 2009 var eksportprisen for fersk laks 32,40 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent frå førre veke.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 9 269 tonn, ei auke på 19,7 prosent samanlikna med veke 15, då eksportkvantumet var 7 742 tonn.

I veke 16 blei det eksportert 371 tonn frosen laks og prisen var 30,20 kr/kg.

Veke 16 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
16 9 269 32,40 371 30,20
         
15 7 742 33,70 507 29,38
14 12 375 30,05 742 29,50
13 10 545 30,10 638 31,95
12 10 646 31,28 476 31,47
11 10 794 30,94 875 30,46
10 10 225 29,08 658 29,63
09 9 673 29,79 672 31,99
08 9 146 27,49 814 29,46
07 9 227 27,65 517 30,38