16134_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16134
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-04-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 15 2009 var eksportprisen for fersk laks 33,70 kr/kg. Det er ein oppgang på 12,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 7 742 tonn, ein nedgang på 37,4 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 12 375 tonn.

I veke 15 blei det eksportert 507 tonn frosen laks, og prisen var 29,38 kr/kg.

Veke 15 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
15 7 742 33,70 507 29,38
         
14 12 375 30,05 742 29,50
13 10 545 30,10 638 31,95
12 10 646 31,28 476 31,47
11 10 794 30,94 875 30,46
10 10 225 29,08 658 29,63
09 9 673 29,79 672 31,99
08 9 146 27,49 814 29,46
07 9 227 27,65 517 30,38
06 8 558 28,16 457 28,06