16136_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16136
Eksportpris fersk laks - 30,04 kr/kg
statistikk
2009-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 30,04 kr/kg

I veke 14 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,05 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent frå førre veke.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 12 375 tonn, ei auke på 17,4 prosent samanlikna med veke 13, då eksportkvantumet var 10 545 tonn.

I veke 14 blei det eksportert 742 tonn frosen laks og prisen var 29,50 kr/kg.

Veke 14 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
14 12 375 30,05 742 29,50
         
13 10 545 30,10 638 31,95
12 10 646 31,28 476 31,47
11 10 794 30,94 875 30,46
10 10 225 29,08 658 29,63
09 9 673 29,79 672 31,99
08 9 146 27,49 814 29,46
07 9 227 27,65 517 30,38
06 8 558 28,16 457 28,06
05 9 775 28,60 836 29,08