16138_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
16138
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-04-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 13 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,10 kr/kg. Det er ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 10 545 tonn, ein nedgang på 1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 646 tonn.

I veke 13 blei det eksportert 638 tonn frosen laks, og prisen var 31,95 kr/kg.

Veke 13 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
13 10 545 30,10 638 31,95
         
12 10 646 31,28 476 31,47
11 10 794 30,94 875 30,46
10 10 225 29,08 658 29,63
09 9 673 29,79 672 31,99
08 9 146 27,49 814 29,46
07 9 227 27,65 517 30,38
06 8 558 28,16 457 28,06
05 9 775 28,60 836 29,08
04 9 537 27,92 629 27,24