32785_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32785
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-02-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 7 2009 var eksportprisen for fersk laks 27,65 kr/kg. Det er ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 9 227 tonn, ein oppgang på 7,8 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 558 tonn.

I veke 7 blei det eksportert 517 tonn frosen laks, og prisen var 30,38 kr/kg.

Veke 07 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
07 9 227 27,65 517 30,38
         
06 8 558 28,16 457 28,06
05 9 775 28,60 836 29,08
04 9 537 27,92 629 27,24
03 9 512 27,44 642 29,04
02 11 607 29,64 388 30,54
01 5 603 31,42 129 31,26
52 5 353 29,95 267 29,85
51 14 634 26,83 787 30,29
50 14 658 26,08 1 392 30,93