32789_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32789
Eksportpris fersk laks - 28,60 kr/kg
statistikk
2009-02-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 28,60 kr/kg

I veke 5 2009 var eksportprisen for fersk laks 28,60 kr/kg, ein oppgang på 2,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 9 775 tonn, ei auke på 2,5 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 537 tonn.

I veke 5 blei det eksportert 836 tonn frosen laks og prisen var 29,08 kr/kg.

Veke 05 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
05 9 775 28,60 836 29,08
         
04 9 537 27,92 629 27,24
03 9 512 27,44 642 29,04
02 11 607 29,64 388 30,54
01 5 603 31,42 129 31,26
52 5 353 29,95 267 29,85
51 14 634 26,83 787 30,29
50 14 658 26,08 1 392 30,93
49 13 907 27,37 1 369 29,60
48 13 752 28,02 1 379 30,87