32793_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32793
Nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2009-01-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for laks

I veke 3 2009 var eksportprisen for fersk laks 27,44 kr/kg. Det er ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 9 512 tonn, ein nedgang på 18,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 11 607 tonn.

I veke 3 blei det eksportert 642 tonn frosen laks, og prisen var 29,04 kr/kg.

Veke 03 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
03 9 512 27,44 642 29,04
         
02 11 607 29,64 388 30,54
01 5 603 31,42 129 31,26
52 5 353 29,95 267 29,85
51 14 634 26,83 787 30,29
50 14 658 26,08 1 392 30,93
49 13 907 27,37 1 369 29,60
48 13 752 28,02 1 379 30,87
47 11 824 26,05 1 190 29,94
46 12 023 25,24 845 30,51