32795_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32795
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2009-01-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 2 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 2 2009 var eksportprisen for fersk laks 29,64 kr/kg. Det er ein nedgang på 5,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 11 607 tonn, ein oppgang på 107,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 5 603 tonn.

I veke 2 blei det eksportert 388 tonn frosen laks, og prisen var 30,54 kr/kg.

Veke 02 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
02 11 607 29,64 388 30,54
         
01 5 603 31,42 129 31,26
52 5 353 29,95 267 29,85
51 14 634 26,83 787 30,29
50 14 658 26,08 1 392 30,93
49 13 907 27,37 1 369 29,60
48 13 752 28,02 1 379 30,87
47 11 824 26,05 1 190 29,94
46 12 023 25,24 845 30,51
45 11 321 26,06 910 31,80