32797_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32797
Oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2009-01-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for laks

I veke 1 2009 var eksportprisen for fersk laks 31,42 kr/kg. Det er ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 5 603 tonn, ein oppgang på 4,7 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 5 353 tonn.

I veke 1 blei det eksportert 129 tonn frosen laks, og prisen var 31,26 kr/kg.

Veke 01 2009
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
01 5 603 31,42 129 31,26
         
52 5 353 29,95 267 29,85
51 14 634 26,83 787 30,29
50 14 658 26,08 1 392 30,93
49 13 907 27,37 1 369 29,60
48 13 752 28,02 1 379 30,87
47 11 824 26,05 1 190 29,94
46 12 023 25,24 845 30,51
45 11 321 26,06 910 31,80
44 10 383 27,46 840 32,93