32801_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32801
Oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2008-12-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for laks

I veke 51 2008 var eksportprisen for fersk laks 26,83 kr/kg. Det er ein oppgang på 2,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 14 634 tonn, ein nedgang på 0,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 14 658 tonn.

I veke 51 blei det eksportert 787 tonn frosen laks, og prisen var 30,29 kr/kg.


    -----------------------------------------------------------------------
Veke 51 2008
-----------------------------------------------------------------------
Fersk laks (03021201,03021202)     Fryst laks (03032201, 03032202)
---------------------------------   --------------------------------
Veke      Tonn     Kr/kg       Tonn     Kr/kg

51           14 634         26,83               787         30,29  50           14 658         26,08             1 392         30,93 49           13 907         27,37             1 369         29,60 48           13 752         28,02             1 379         30,87 47           11 824         26,05             1 190         29,94 46           12 023         25,24               845         30,51 45           11 321         26,06               910         31,80 44           10 383         27,46               840         32,93 43           11 187         26,61               968         31,02 42           10 137         27,15               696         31,95