32805_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32805
Nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2008-12-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for laks

I veke 49 2008 var eksportprisen for fersk laks 27,37 kr/kg. Det er ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 13 907 tonn, ein oppgang på 1,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 13 752 tonn.

I veke 49 blei det eksportert 1 369 tonn frosen laks, og prisen var 29,60 kr/kg.

Veke 49 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
49 13 907 27,37 1 369 29,60
         
48 13 752 28,02 1 379 30,87
47 11 824 26,05 1 190 29,94
46 12 023 25,24 845 30,51
45 11 321 26,06 910 31,80
44 10 383 27,46 840 32,93
43 11 187 26,61 968 31,02
42 10 137 27,15 696 31,95
41 10 027 26,79 1 084 29,90
40 10 235 26,32 909 30,33