32807_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32807
Oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2008-12-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for laks

I veke 48 2008 var eksportprisen for fersk laks 28,02 kr/kg. Det er ein oppgang på 7,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 13 752 tonn, ein oppgang på 16,3 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 11 824 tonn.

I veke 48 blei det eksportert 1 379 tonn frosen laks, og prisen var 30,87 kr/kg.

Veke 48 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
48 13 752 28,02 1 379 30,87
         
47 11 824 26,05 1 190 29,94
46 12 023 25,24 845 30,51
45 11 321 26,06 910 31,80
44 10 383 27,46 840 32,93
43 11 187 26,61 968 31,02
42 10 137 27,15 696 31,95
41 10 027 26,79 1 084 29,90
40 10 235 26,32 909 30,33
39 10 136 26,98 694 31,26