32809_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32809
Oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2008-11-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for laks

I veke 47 2008 var eksportprisen for fersk laks 26,05 kr/kg. Det er ein oppgang på 3,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 11 824 tonn, ein nedgang på 1,7 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 12 023 tonn.

I veke 47 blei det eksportert 1 190 tonn frosen laks, og prisen var 29,94 kr/kg.

Veke 47 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
47 11 824 26,05 1 190 29,94
         
46 12 023 25,24 845 30,51
45 11 321 26,06 910 31,80
44 10 383 27,46 840 32,93
43 11 187 26,61 968 31,02
42 10 137 27,15 696 31,95
41 10 027 26,79 1 084 29,90
40 10 235 26,32 909 30,33
39 10 136 26,98 694 31,26
38 9 953 28,10 779 32,94