32811_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32811
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-11-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 46 2008 var eksportprisen for fersk laks 25,24 kr/kg. Det er ein nedgang på 3,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 12 023 tonn, ein oppgang på 6,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 11 321 tonn.

I veke 46 blei det eksportert 845 tonn frosen laks, og prisen var 30,51 kr/kg.

Veke 46 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
46 12 023 25,24 845 30,51
         
45 11 321 26,06 910 31,80
44 10 383 27,46 840 32,93
43 11 187 26,61 968 31,02
42 10 137 27,15 696 31,95
41 10 027 26,79 1 084 29,90
40 10 235 26,32 909 30,33
39 10 136 26,98 694 31,26
38 9 953 28,10 779 32,94
37 10 043 29,94 637 31,52