32817_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32817
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-10-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 43 2008 var eksportprisen for fersk laks 26,61 kr/kg. Det er ein nedgang på 2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 11 187 tonn, ein oppgang på 10,4 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 137 tonn.

I veke 43 blei det eksportert 968 tonn frosen laks, og prisen var 31,02 kr/kg.

Veke 43 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
43 11 187 26.61 968 31.02
         
42 10 137 27,15 696 31,95
41 10 027 26,79 1 084 29,90
40 10 235 26,32 909 30,33
39 10 136 26,98 694 31,26
38 9 953 28,10 779 32,94
37 10 043 29,94 637 31,52
36 9 287 27,99 517 29,73
35 8 947 26,45 606 31,40
34 9 420 28,10 489 31,99