32827_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32827
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-09-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 38 2008 var eksportprisen for fersk laks 28,10 kr/kg. Det er ein nedgang på 6,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 9  953 tonn, ein nedgang på 0,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 043 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 779 tonn frosen laks, og prisen var 32,94 kr/kg.

Veke 38 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
38 9 953 28,10 779 32,94
         
37 10 043 29,94 637 31,52
36 9 287 27,99 517 29,73
35 8 947 26,45 606 31,40
34 9 420 28,10 489 31,99
33 8 681 30,21 470 30,14
32 8 494 29,85 414 28,36
31 8 191 28,59 738 30,07
30 7 698 29,41 435 31,08
29 8 921 29,81 558 28,85