32835_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32835
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-08-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 34 2008 var eksportprisen for fersk laks 28,10 kr/kg. Det er ein nedgang på 7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 9 420 tonn, ein oppgang på 8,5 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 681 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 489 tonn frosen laks, og prisen var 31,99 kr/kg.

Veke 34 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
34 9 420 28,10 489 31,99
         
33 8 681 30,21 470 30,14
32 8 494 29,85 414 28,36
31 8 191 28,59 738 30,07
30 7 698 29,41 435 31,08
29 8 921 29,81 558 28,85
28 9 244 29,05 808 28,42
27 9 692 26,49 1 093 28,13
26 9 400 25,98 1 105 28,48
25 10 353 27,18 745 27,02