32839_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32839
Høgare eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-08-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Høgare eksportpris for fersk laks

I veke 32 2008 var eksportprisen for fersk laks 29,85 kroner per kilo. Det er ein auke på 4,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 8 494 tonn, ein auke på 3,7 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 191 tonn.

I veke 32 blei det eksportert 414 tonn frosen laks, og prisen var 28,36 kroner per kilo.

Veke 32 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
32 8 494 29,85 414 28,36
         
31 8 191 28,59 738 30,07
30 7 698 29,41 435 31,08
29 8 921 29,81 558 28,85
28 9 244 29,05 808 28,42
27 9 692 26,49 1 093 28,13
26 9 400 25,98 1 105 28,48
25 10 353 27,18 745 27,02
24 10 872 27,28 1 032 28,00
23 9 633 25,33 787 27,44