32843_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32843
Liten nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-07-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 30 2008 var eksportprisen for fersk laks 29,41 kr/kg. Det er ein nedgang på 1,36 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på7 698 tonn, ein nedgang på 13,7 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 921 tonn.

I veke 30 blei det eksportert 435 tonn frosen laks, og prisen var 31,08 kr/kg.

Veke 30 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
30 7698 29,41 435 31,08
         
29 8 921 29,81 558 28,85
28 9 244 29,05 808 28,42
27 9 692 26,49 1 093 28,13
26 9 400 25,98 1 105 28,48
25 10 353 27,18 745 27,02
24 10 872 27,28 1 032 28,00
23 9 633 25,33 787 27,44
22 10 394 25,23 829 27,00
21 10 176 25.96 646 27.77