32847_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32847
Stor oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-07-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 28 2008 var eksportprisen for fersk laks 29,05 kroner per kilo. Det er ein oppgang på 9,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 9 244 tonn, ein nedgang på 4,6 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 692 tonn.

I veke 28 blei det eksportert 808 tonn frosen laks, og prisen var 28,42 kroner per kilo.

Veke 28 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
28 9 244 29,05 808 28,42
         
27 9 692 26,49 1 093 28,13
26 9 400 25,98 1 105 28,48
25 10 353 27,18 745 27,02
24 10 872 27,28 1 032 28,00
23 9 633 25,33 787 27,44
22 10 394 25,23 829 27,00
21 10 176 25.96 646 27.77
20 9 294 27,35 756 26,99
19 10 724 28,61 683 26,16