32853_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32853
Liten nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-06-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 25 2008 var eksportprisen for fersk laks 27,18 kr/kg. Det er ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 10 353 tonn, ein nedgang på 4,8 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 872 tonn.

I veke 25 blei det eksportert 745 tonn frosen laks, og prisen var 27,02 kr/kg.

Veke 25 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
25 10 353 27,18 745 27,02
         
24 10 872 27,28 1 032 28,00
23 9 633 25,33 787 27,44
22 10 394 25,23 829 27,00
21 10 176 25.96 646 27.77
20 9 294 27,35 756 26,99
19 10 724 28,61 683 26,16
18 8 704 26,86 410 27,97
17 8 814 25,47 498 26,33
16 9 729 25,60 549 27,00