32855_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32855
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-06-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 24 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 24 2008 var eksportprisen for fersk laks 27,28 kr/kg. Det er ein oppgang på 7,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 10 872 tonn, ein oppgang på 12,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 633 tonn.

I veke 24 blei det eksportert 1 032 tonn frosen laks, og prisen var 28,00 kr/kg.

Veke 24 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
24 10 872 27,28 1 032 28,00
         
23 9 633 25,33 787 27,44
22 10 394 25,23 829 27,00
21 10 176 25.96 646 27.77
20 9 294 27,35 756 26,99
19 10 724 28,61 683 26,16
18 8 704 26,86 410 27,97
17 8 814 25,47 498 26,33
16 9 729 25,60 549 27,00
15 9 157 26,13 588 26,67