32869_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32869
Liten nedgang i eksportpris for laks
statistikk
2008-04-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i eksportpris for laks

I veke 17 2008 var eksportprisen for fersk laks 25,47 kr/kg. Det er ein nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 8 814 tonn, ein nedgang på 9,4 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 729 tonn.

I veke 17 blei det eksportert 498 tonn frosen laks, og prisen var 26,33 kr/kg.

Veke 17 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
17 8 814 25,47 498 26,33
         
16 9 729 25,60 549 27,00
15 9 157 26,13 588 26,67
14 9 656 26,41 395 25,81
13 8 071 27,21 454 25,85
12 7 122 28,03 363 27,18
11 12 246 26,96 894 26,81
10 10 872 25,71 827 26,49
09 9 878 24,94 468 26,88
08 9 710 25,92 830 26,78