32879_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32879
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-04-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 13 2008 var eksportprisen for fersk laks 27,21 kr/kg. Dette er ein nedgang på 2,9 prosent samanlikna med veka tidlegare då eksportprisen var 28,03 kr/kg.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 8 071 tonn, ein auke på 13,3 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 7 122 tonn.

I veke 13 blei det eksportert 454 tonn frosen laks og prisen var 25,85 kr/kg.

Veke 13 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
13 8 071 27,21 454 25,85
         
12 7 122 28,03 363 27,18
11 12 246 26,96 894 26,81
10 10 872 25,71 827 26,49
09 9 878 24,94 468 26,88
08 9 710 25,92 830 26,78
07 9 617 26,14 1 066 26,99
06 9 034 25,35 1 352 25,57
05 9 599 25,18 753 25,58
04 8 883 24,69 435 26,31