32877_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32877
Framleis oppgang i eksportpris for laks
statistikk
2008-03-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis oppgang i eksportpris for laks

I veke 12 2008 var eksportprisen for fersk laks 28,03 kr/kg. Det er ein auke på 4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 7 122 tonn, ein nedgang på 41,8 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 12 246 tonn.

I veke 12 blei det eksportert 363 tonn frosen laks, og prisen var 27,18 kr/kg.