32885_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32885
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-03-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 09 2008 var eksportprisen for fersk laks 24,94 kr/kg. Det er ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka tidlegare då eksportprisen var 25,92 kr/kg.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 09 enda på 9 878 tonn, ein auke på 1,7 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 710 tonn.

I veke 09 blei det eksportert 468 tonn frosen laks og prisen var 26,88 kr/kg.

Veke 09 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
09 9 878 24,94 468 26,88
         
08 9 710 25,92 830 26,78
07 9 617 26,14 1 066 26,99
06 9 034 25,35 1 352 25,57
05 9 599 25,18 753 25,58
04 8 883 24,69 435 26,31
03 8 979 25,07 560 24,70
02 9 909 26,77 347 25,92
01 5 833 29,99 242 26,63
52 3 704 28,79 410 25,80