32891_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32891
Liten auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-02-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 6 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten auke i eksportpris for fersk laks

I veke 06 2008 var eksportprisen for fersk laks 25,35 kr/kg. Det er ein auke på 0,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 06 enda på 9 034 tonn, ein nedgang på 5,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 599 tonn.

I veke 06 blei det eksportert 1 352 tonn frosen laks, og prisen var 25,57 kr/kg.

Veke 06 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
06 9 034 25,35 1 352 25,57
         
05 9 599 25,18 753 25,58
04 8 883 24,69 435 26,31
03 8 979 25,07 560 24,70
02 9 909 26,77 347 25,92
01 5 833 29,99 242 26,63
52 3 704 28,79 410 25,80
51 13 180 25,98 1 020 25,04
50 15 381 25,21 1 482 25,35
49 13 712 25,17 1 537 24,85