32895_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32895
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-01-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 04 2008 var eksportprisen for fersk laks 24,69 kr/kg. Det er ein nedgang på 1,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 04 enda på 8 883 tonn, ein nedgang på 1,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 979 tonn.

I veke 04 blei det eksportert 435 tonn frosen laks og prisen var 26,31 kr/kg.

Veke 04 2008
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
04 8 883 24,69 435 26,31
         
03 8 979 25,07 560 24,70
02 9 909 26,77 347 25,92
01 5 833 29,99 242 26,63
52 3 704 28,79 410 25,80
51 13 180 25,98 1 020 25,04
50 15 381 25,21 1 482 25,35
49 13 712 25,17 1 537 24,85
48 13 049 25,14 1 559 25,40
47 12 571 24,89 1 252 25,44