32903_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32903
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-01-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 52 2007 var eksportprisen for fersk laks 28,79 kr/kg. Det er ein auke på 10,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 3 704 tonn, ein nedgang på 71,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 13 180 tonn. Om vi samanlikna med uke 52 i 2006 har eksportkvantum gått ned 17,0 prosent.

I veke 52 blei det eksportert 410 tonn frosen laks, og prisen var 25,80 kr/kg.

Veke 52 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
52 3 704 28,79 410 25,80
         
51 13 180 25,98 1 020 25,04
50 15 381 25,21 1 482 25,35
49 13 712 25,17 1 537 24,85
48 13 049 25,14 1 559 25,40
47 12 571 24,89 1 252 25,44
46 11 692 24,22 1 333 24,92
45 11 347 23,70 1 270 24,70
44 10 324 23,90 939 25,86
43 10 419 23,69 1 035 24,91