32905_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32905
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2008-01-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 51 2007 var eksportprisen for fersk laks 25,98 kr/kg. Det er ein auke på 3,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 13 180 tonn, ein nedgang på 14,3 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 15 381 tonn.

I veke 51 blei det eksportert 1 020 tonn frosen laks, og prisen var 25,04 kr/kg.

Laksetal for veke 52

Tal for veke 52 vert publisert 04.01.2008.

Veke 51 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
51 13 180 25,98 1 020 25,04
         
50 15 381 25,21 1 482 25,35
49 13 712 25,17 1 537 24,85
48 13 049 25,14 1 559 25,40
47 12 571 24,89 1 252 25,44
46 11 692 24,22 1 333 24,92
45 11 347 23,70 1 270 24,70
44 10 324 23,90 939 25,86
43 10 419 23,69 1 035 24,91
42 10 181 23,99 881 27,73