32907_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32907
Liten auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-12-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 50 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten auke i eksportpris for fersk laks

I veke 50 2007 var eksportprisen for fersk laks 25,21 kr/kg. Det er ein auke på 0,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 15 381 tonn, ein auke på 12,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 13 712 tonn.

I veke 50 blei det eksportert 1 482 tonn frosen laks, og prisen var 25,35 kr/kg.

Laksetal for veke 51 og 52

Tal for veke 51 vert publisert 02.01.2008, medan tal for veke 52 vert publisert 04.01.2008.

Veke 50 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
50 15 381 25,21 1 482 25,35
         
49 13 712 25,17 1 537 24,85
48 13 049 25,14 1 559 25,40
47 12 571 24,89 1 252 25,44
46 11 692 24,22 1 333 24,92
45 11 347 23,70 1 270 24,70
44 10 324 23,90 939 25,86
43 10 419 23,69 1 035 24,91
42 10 181 23,99 881 27,73
41 10 399 24,39 1 510 24,32