32909_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32909
Liten auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-12-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten auke i eksportpris for fersk laks

I veke 49 2007 var eksportprisen for fersk laks 25,17 kr/kg. Det er ein auke på 0,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 13 712 tonn, ein auke på 5,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 13 049 tonn.

I veke 49 blei det eksportert 1 537 tonn frosen laks, og prisen var 24,85 kr/kg.

Veke 49 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
49 13 712 25,17 1 537 24,85
         
48 13 049 25,14 1 559 25,40
47 12 571 24,89 1 252 25,44
46 11 692 24,22 1 333 24,92
45 11 347 23,70 1 270 24,70
44 10 324 23,90 939 25,86
43 10 419 23,69 1 035 24,91
42 10 181 23,99 881 27,73
41 10 399 24,39 1 510 24,32
40 10 289 24,77 1 031 25,74