32915_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32915
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-11-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 46 2007 var eksportprisen for fersk laks 24,22 kr/kg. Det er ein auke på 2,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 11 692 tonn, ein auke på 3 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 11 347 tonn.

I veke 46 blei det eksportert 1 333 tonn frosen laks, og prisen var 24,92 kr/kg.

Veke 46 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
46 11 692 24,22 1 333 24,92
         
45 11 347 23,70 1 270 24,70
44 10 324 23,90 939 25,86
43 10 419 23,69 1 035 24,91
42 10 181 23,99 881 27,73
41 10 399 24,39 1 510 24,32
40 10 289 24,77 1 031 25,74
39 9 769 24,49 718 26,34
38 10 452 25,36 806 27,31
37 10 193 26,43 1 020 26,11
36 9 861 26,95 1 106 27,09