32919_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32919
Liten auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-11-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 44 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten auke i eksportpris for fersk laks

I veke 44 2007 var eksportprisen for fersk laks 23,90 kr/kg. Det er ein auke på 0,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 10 324 tonn, ein nedgang på 0,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 419 tonn.

I veke 44 blei det eksportert 939 tonn frosen laks, og prisen var 25,86 kr/kg.

Veke 44 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
44 10 324 23,90 939 25,86
         
43 10 419 23,69 1 035 24,91
42 10 181 23,99 881 27,73
41 10 399 24,39 1 510 24,32
40 10 289 24,77 1 031 25,74
39 9 769 24,49 718 26,34
38 10 452 25,36 806 27,31
37 10 193 26,43 1 020 26,11
36 9 861 26,95 1 106 27,09
35 11 755 26,96 1 247 27,40
34 9 204 27,52 650 27,43