32925_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32925
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-10-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 41 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 41 2007 var eksportprisen for fersk laks 24,39 kr/kg. Det er ein nedgang på 1,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 10 399 tonn, ein auke på 1,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 289 tonn.

I veke 41 blei det eksportert 1 510 tonn frosen laks og prisen var 24,32 kr/kg.

Veke 41 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
41 10 399 24,39 1 510 24,32
         
40 10 289 24,77 1 031 25,74
39 9 769 24,49 718 26,34
38 10 452 25,36 806 27,31
37 10 193 26,43 1 020 26,11
36 9 861 26,95 1 106 27,09
35 11 755 26,96 1 247 27,40
34 9 204 27,52 650 27,43
33 8 299 28,95 946 24,58