32931_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32931
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-09-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 38 2007 var eksportprisen for fersk laks 25,36 kr/kg. Det er ein nedgang på 4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 10 452 tonn, ein auke på 2,5 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 193 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 806 tonn frosen laks og prisen var 27,31 kr/kg.

Veke 38 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
38 10 452 25.36 806 27,31
         
37 10 193 26,43 1 020 26,11
36 9 861 26,95 1 106 27,09
35 11 755 26,96 1 247 27,40
34 9 204 27,52 650 27,43
33 8 299 28,95 946 24,58
32 8 199 28,11 887 25,39
31 6 857 26,33 1 020 23,73
30 7 690 25,73 915 24,10