32935_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32935
Lita endring i eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-09-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 36 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lita endring i eksportpris for fersk laks

I veke 36 2007 var eksportprisen for fersk laks 26,95 kr/kg. Det er ei lita endring samanlikna med veka tidlegare då eksportprisen var 26,96 kr/kg.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 9 861 tonn, ein nedgang på 16,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 11 755 tonn.

I veke 36 blei det eksportert 1 106 tonn frosen laks og prisen var 27,09 kr/kg.

Veke 36 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
36 9 861 26,95 1 106 27,09
         
35 11 755 26,96 1 247 27,40
34 9 204 27,52 650 27,43
33 8 299 28,95 946 24,58
32 8 199 28,11 887 25,39
31 6 857 26,33 1 020 23,73
30 7 690 25,73 915 24,10
29 10 250 25,56 905 25,46
28 8 751 24,87 669 25,67